Trainingen op maat

Kisjes ontwikkelt en verzorgt trainingen op maat voor gezondheidszorgorganisaties en bedrijven. Doel van een training/ trainingstraject kan deskundigheidsbevordering zijn, ‘train de trainer’ of preventie.

Een voordeel van een ‘training op maat’ is de ontwikkeling van leren binnen uw eigen praktijk, cultuur en ervaringen. Hierdoor is er een duidelijke integratie van de visie en werkwijze van uw organisatie en de training. De training kan plaats vinden op de locatie van uw organisatie of op een externe locatie van uw keuze.

Voor de inhoud van een ‘training op maat’ kunt u denken aan de volgende thema’s:

. Visie en attitude met betrekking middelengebruik en verslaving.

. Kennis van middelen.

. Kennis van nieuwe verslavingen zoals internet, gokken, gamen, seksverslaving etc.

. Signaleren van problemen.

. Wat is verslaving?

. Begeleiden/ behandelen van probleemgebruik tot verslaving.

. Drang en dwang bij verslavingsproblematiek.

. Dubbeldiagnose.

. Begeleiden van crisissituaties bij alcohol en drugs.

. Motiverende gespreksvoering bij middelengebruik.

. Bemoeizorg, casemanagement, woonbegeleiding.

. Leefstijltraining.

. Bejegening bij cliënten met een verslaving.

. Terugvalpreventie.