Training

Kisjes houdt zich bezig met ‘opleiden en leren’ op het gebied van verslavingskunde en psychiatrie.

Hierbij staat het leren vanuit de praktijk centraal. Op de ‘werkvloer’ hebben professionals uitgebreide praktijkervaringen. Vanuit deze ervaringen komen vragen en problemen naar voren. Deze vragen en problemen kunnen met behulp van training worden beantwoord of verbeterd door het aanbieden van nieuwe kennis, gerichte oefeningen, reflectie, discussie etc.