Werkwijze

De eerste stap in de behandeling is een intakegesprek. Er wordt gekeken naar de ernst van uw gewoonte of verslaving en andere problemen die hiermee samenhangen.

Daarna wordt een behandelplan samen met u opgesteld waar de onderstaande algemene punten in naar voren kunnen komen:

  • Er wordt onderzocht of er sprake van een gewoonte of een verslaving. In overleg met u worden doelen vastgesteld die hier betrekking op hebben. Bij een gewoonte kan minderen een doelstelling zijn en bij een verslaving wordt stoppen geadviseerd.
  • Bij het stoppen met alcohol, drugs wordt bekeken of ondersteuning van medicijnen noodzakelijk is.
  • Tijdens het stoppen wordt de nadruk gelegd op de ervaringen van een leven met en een leven zonder alcohol, drugs, gamen, medicijnen etc. Tijdens deze periode kunt u zonder de invloed van uw gewoonte/verslaving ontdekken hoe ernstig uw gewoonte/verslaving is, hoe u functioneert en welke keuze(s) deze ervaringen met zich meebrengen.
  • Terugvalpreventie. Hiermee wordt bedoeld dat u systematisch wordt getraind in het omgaan met mogelijke risicosituaties die terugval in uw gewoonte of verslaving kunnen veroorzaken.
  • Verandering van uw leefstijl die noodzakelijk is om terugval te voorkomen.
  • Alternatieve positieve beloners voor alcohol, drugs, gokken etc. Alcohol kan bijvoorbeeld een ‘beloning’ zijn na een week hard werken, als beloning bij een teleurstelling of een conflict etc. We gaan samen met u op zoek naar alternatieven. Hierbij is het belangrijk dat u nieuwe activiteiten ontdekt die zinvol en leuk voor u zijn.
  • Oplossen van praktische problemen zoals specifieke sociale vaardigheden, aanpakken van problemen m.b.t. wonen, werk, financiën, relatie etc. Hierbij inventariseren we welke problemen er zijn en waar u ondersteuning bij nodig heeft.
  • Screening van mogelijke lichamelijke (bijvoorbeeld als u alcohol of drugs hebt gebruikt tegen pijnklachten) en psychische klachten ( bijvoorbeeld depressieve klachten, sociale angsten, slaapproblemen etc) die al jaren een probleem zijn. Al deze klachten zijn niet behandeld geweest doordat u de klachten hebt proberen te verminderen door het gebruik van middelen of door gamen, gokken etc.
  • We gaan kijken op welke wijze u baat kunt hebben met ervaringen van lotgenoten. U kunt hierbij denken aan zelfhulpgroepen, websites, boeken waarin u ervaringen van anderen kunt herkennen of delen.
  • We bespreken met u de vraag of belangrijke personen (partner, gezin, familie) bij uw behandelplan betrokken kunnen worden.
Waarom Viagra kopen bij de plaatselijke apotheek? Hier is informatie over hoe en waar Sildenafil online te kopen. Viagra op de teller en drug | Was ist Viagra generika | Pilules de Viagra en France | Acquista Viagra online Italia | Cómo usar Viagra